Vi stöttar norrländska entreprenörer i deras ambition att växa.

Vår affärsidé

Garga Group är ett investmentbolag med rötterna i norra Sverige som erbjuder entreprenörsdrivna bolag en trygg, motiverande och inspirerande miljö att växa i.

Vad vi söker

Vi investerar i verksamheter som har en stabil och väl fungerande position inom sin bransch, positiva kassaflöden, tillväxtpotential och värderingar som harmoniserar med våra.

Vad vi har åstadkommit

Följ vårt nyhetsflöde och läs mer om våra genomförda investeringar, de senaste nyheterna hittar du här.

Vårt senaste förvärv

Umpac förvärvas av Garga Group

Umpac – Hållbara förpackningar

UMPAC är specialister på tillverkning av förpackningar i solid kartong med kvalificerat tryck.

Kontakta oss